Projektet Kulturmotorn

: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/b/8/d/visacivilkurage.se/httpd.www/includes/unicode.inc on line 345.

 Hej kolla länken får du se vad som är på gång! 

www.kulturmotorn.blogg.se  

27 feb 2010

Som ett fortsatt led i de kontakter som finns mellan olika engagerade personer bildades den ideella föreningen Kulturmotorn i Göteborg
Föreningen har ambitionen att vara en länk mellan  mellan personer som drabbats av dålig psykosocial arbetsmiljö, personer engagerade i demokratifrågor, forskare, sakkunniga, och engagerade kulturarbetare.

Syftet;  
Att stärka demokratin och motverka tystnad och rädsla.
Att med olika uttryck kulturuttryck påvisa individens utsatta situation.
Att främja all dialog och öppenhet kring frågor som rör den psykosociala miljön.
Att synliggöra hur mänskliga relationer påverkas med en ökad stressnivå.

I stadgarna står det även att styrelsen företrädesvis ska bestå av personer som tidigare haft erfarenhet av och varit engagerad i arbete med demokrati och frågor som rör vårt psykosociala klimat.

Styrelsen beastår av; ordförande Gunnar Bärnarp (ordförande i SFM , Stödföreningen för mobbade i Göteborg)  Kassör Ulla- Britt Lennartsson (tillika kassör i organisation OMM organisation Mot Mobbning) Linda Mathiasson sekreterare, (dessutom sekreterare i föreningen STOPP mot kränkande särbehandling, dessutom sammankallande i den föreningen STOPP region Syd Väst) 
Som ordnarie ledamöter sitter dessutom Björn Eriksson (medlem SFM ) och Astrid Rudklint (medlem STOPP).

För att uppnå målet av att vara en länk är det knutet en referensgrupp. Den består av personer  som blivit tillfrågade och  kan tänka sig att på olika sätt stötta verksamheten i kraft av sin sakkunskap.

Töres Theorell
Professor emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet.
Numera verksam vid som vetenskaplig rådgivare vid Stressforskningsinstitutet vid
Stockholms universitet.
Var mellan 1995-2006 föreståndare för Statens institut för psykosocial medicin och
professor i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet.

Lars Bagge
Leg. Psykolog som i 35 års tid jobbat med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.Jobbade på  80-90 talet tillsammans med den internationellt mycket erkända mobbningforskaren professor Heinz Leymann.

Per Borgå
Överläkare i psykiatri. Var på 80-talet chef för Röda korsets traumaenhet och behandladekrigsflyktingar har under senare år jobbat och intresserat sig för trauma och Post traumatisk stress vad gäler mobbning på arbetsplatsen.

Johan Malmström
Konstnär som jobbat mycket som pedagogisk ledare. Jobbade fram till dec. 2009 som rektor på Formakademin i Lidköping. Nu projektanställd som konstnär i Hova kommun.

Agneta Strindinger
Konstnär som jobbar med sociala projekt, går ut Konsthögskolan i Malmö våren 2010. Uppmärksammad med examensutställningen ”En dag fick jag nog” nere i Malmö februari 2010.Konstrecensionen i Sydsvenskan berättar om hennes verk

Torsten Kärrbrink regissör och konstnärlig ledare för Esplanadteatern

Annik Apall Austad  ledare för Norska Arbeidstillsynets projekt  ”Jobbing uten mobbing”. Har sedan 2008 haft kontakt med organisationer i Sverige som vill motverka mobbning på arbetsplatsen. Som svar på frågan om hon ville vara referens till gruppen och på vilket sätt hon ser att det är lönsamt att synliggöra mobbningsproblematiken skriver hon i mars 2010.

”Ja visst – klart det nytter! Vår erfaringer etter 3 år med prosjekt Jobbing uten mobbing, er at: 

  • å sette ord på mobbing som fenomen, gjør det mer ufarlig og lettere å snakke om
  • å gjøre kunnskap om mobbing mer tilgjengelig (brosjyrer, ”10 råd” hefter, foredrag, videofilmer) gir økt bevissthet om fenomenet
  • å utarbeide konkrete metodikk, kan gjøre det lettere å håndtere mobbing
  • å bevisstgjøre arbeidstakere og arbeidsgivere om deres roller og ansvar, kan være med på å forhindre utvikling av mobbing på arbeidsplassen
  • at Arbeidstilsynet i større grad etterspør retningslinjer for konflikthåndtering i virksomhetene, bidrar til at virksomhetene må sette fokus på dette tema”

Annik Apall Austad Rådgiver Arbeidstilsynet Østfold og Akershus