Föreläsningar

: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/b/8/d/visacivilkurage.se/httpd.www/includes/unicode.inc on line 345.

Föreläsningar och seminarier ordnas med temat "Att värna demokrati och visa civilkurage".
 

Målet är att intern kritik och lösningar av konflikter ska ses som en tillgång och diskussion om förbättringar. Att se förebyggande arbete som nödvändigt och kostnadseffektivt som på sikt skapar ett produktivt, stabilt och tryggt klimat i en organisation.
Genom att visa film och skapa samtal kring de här frågorna ökar motivationen. Materialet anpassas givetvis till situationen och åhörarna.
 

Målgrupper

 

 • Alla Föreningar och organisationer som värnar demokratin.
 • Fackföreningar som vill ha dialog och samtal om arbetsmiljön och vill se problemen ur ett delvis nytt perspektiv. Det är en extra angelägen fråga för alla ombud som kan dras in i lojalitetskonflikter och problem med rådande tillämpning av lagstiftningen.
 • Kommuner och offentliga förvaltningar som vill ha en aktivare diskussion om arbetsmiljön för medarbetare. Skapa en trygg och produktiv miljö.
 • Privata företag som vill diskutera demokrati och arbetsmiljö.
 • Politiska partier där man ser risken att det demokratiska systemet urholkas och inte upplevs trovärdigt.
 • Politiska nämnder och styrelser där de olika partierna har ett gemensamt ansvar att värna demokratin men ser problemen i att besluten och policydokument verkställs.Motarbeta känslan av dubbelmoral om inte individen skyddas.
 • Chefs och arbetsledarutbildningar.Det visar sig allt oftare att de arbetsledande personerna idag utsätts för omöjliga situationer där moral och rationella ekonomiska argument ställs mot varandra.Givetvis skapar detta oro och ohälsa.
 • Utbildningar, lärarutbildning, vårdutbildning etc. men också kurser inom psykologi och konflikthantering. Den situation som idag råder skapar för många en känsla av dubbla budskap där regelverket och kunskapen om hur allt ska gå till säger en sak, men verkligheten en annan. Genom olika filmer och material kan jag problematisera och påvisa situationen för den som blir utsatts för en oetisk hantering från olika personer eller t.om. myndigheter som ska hjälpa personen som drabbas.
 • För alla som jobbar med folkhälsofrågor är det ett angeläget ämne där fokus ligger på att minska inflödet till sjukskrivningar på grund av dålig psykosocial arbetsmiljö. Enligt socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 visas att stress och psykosociala problemen orsakar större delen av långtidsjukskrivningarna.
  Citat från arbetsmiljöverkets hemsida.
  • ”stressrelaterade och psykiska besvär har fördubblats sedan 1997”
  • ”stress i arbetet uppmuntrar (regressiva) beteenden som ryktesspridning och utlöser försvarsmekanismer som gör att syndabockar söks”


 

Kontakta mig gärna direkt via eriksson.borje@hotmail.com, tel. 0510-12301 eller 070-3276866, Börje Eriksson.
 

I många sammanhang är det en tillgång att vara fler som föreläser och inför politiker t.ex. tillsammans med en riksdagsman och inför vårdpersonal en sjuksyster, inför lärare en lärare etc. Även kontakter med sakkunniga läkare och psykologer. Genom goda relationer och etablerade kontaktnät med drabbade av psykosociala problem, riksdagsmän eller sakkunniga går det ofta att ordna. Även goda relationer med projektledaren för "Jobbing uten mobbing" kan göra det möjligt med sin medverkan vid större seminarier.
 

Pris.

Ta personlig kontakt för att diskutera kostnader och eventuella medarrangörer.
Priset beror på behovet av förberedelser och omständigheterna kring arrangemanget.